Dostępność

 

Ta strona internetowa jest zgodna z Polityką NYS NYS-P08-005 Dostępność informacji i aplikacji internetowych, które można znaleźć pod adresem:

Polityka stanu Nowy Jork NYS P08-005 ustanawia minimalne wymagania dotyczące dostępności informacji i aplikacji internetowych opracowanych, zakupionych, utrzymywanych lub używanych przez podmioty państwowe.Celem tej polityki jest zachęcanie do bardziej integracyjnej siły roboczej państwowej i zwiększanie dostępności usług rządowych dla wszystkich członków społeczeństwa.Pytania dotyczące tej polityki należy kierować do koordynatora ds. ułatwień dostępu NYS pod numer (518) 473-0234 lub na adres e-mail: [email protected]