Centrum wpływu UFA

Fundacja Społeczności Powiatów Herkimer i Oneida wyremontuje od dawna opuszczony budynek dawnej szkoły z przeznaczeniem na Utica Free Academy Impact Center (UFAIC). Ten innowacyjny model samowystarczalnego centrum oddziaływania będzie oparty na zidentyfikowanych potrzebach mieszkańców, dostarczając usługi promujące niezależność ekonomiczną i ukierunkowane na systemowe problemy społeczno-ekonomiczne. Centrum wesprze rewitalizację dzielnicy o wysokich potrzebach i przyczyni się do ogólnomiejskiego wzrostu gospodarczego.
Nazwa programu:
Fundusze na rozwój Empire State Development
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Fundacja Społeczności Powiatów Herkimer i Oneida
Region:
Dolina Mohawków
Kwota nagrody CFA:
2 000 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony