Badanie dotyczące dezynfekcji zakładu oczyszczania ścieków w mieście Croghan

Miasto Croghan sporządzi raport inżynieryjny, który oceni alternatywy dezynfekcji dla swojej oczyszczalni ścieków.
Nazwa programu:
Program dotacji dla planowania inżynierskiego
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Croghan
Region:
Północny kraj
Kwota nagrody CFA:
$12,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$12,000

Stan projektu:
niebieski
Przewidywana data zakończenia: