Dezynfekcja oczyszczalni ścieków we wsi Filadelfia

Wioska Filadelfia zainstaluje ultrafioletową dezynfekcję ścieków w oczyszczalni ścieków we wsi. Projekt poprawi jakość wody poprzez zmniejszenie ilości patogenów w zrzutach oczyszczalni do rzeki Indian.
Nazwa programu:
Program poprawy jakości wody (WQIP)
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Wioska Filadelfia
Region:
Północny kraj
Kwota nagrody CFA:
$625,680
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$0

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: