Pozyskiwanie gruntów nad rzeką św. Wawrzyńca w celu ochrony wód źródłowych

Thousand Islands Land Trust nabędzie siedem działek na wyspie nr 9 w Goose Bay w mieście Aleksandria w celu ochrony wody pitnej i jakości wód powierzchniowych rzeki Świętego Wawrzyńca i jej zalewów.
Nazwa programu:
Program poprawy jakości wody (WQIP)
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Tysiąc Wysp Land Trust
Region:
Północny kraj
Kwota nagrody CFA:
$819,305
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$0

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: