OneidaHerkimer Strategia wdrażania przemysłowego na obszarach wiejskich

MVEDGE i HCIDA nawiązują współpracę w zakresie planowania strategicznego i analiz wykonalności w byłym zakładzie Ethan Allen Furniture oraz w dawnej fabryce bielizny Duofold w wioskach, odpowiednio, Boonville i Ilion. Oba lokalizacje wymagają analizy terenu, wstępnych prac inżynieryjnych i alternatywnych projektów koncepcyjnych, aby ustawić tereny (i otaczające je okolice) do przebudowy. Rewitalizacja tych kultowych terenów poprzemysłowych jest priorytetem rozwoju obszarów wiejskich dla obu hrabstw.
Nazwa programu:
ESD - Planowanie strategiczne i studia wykonalności
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
KRAWĘDŹ DOLINY MOHAWK
Region:
Dolina Mohawków
Kwota nagrody CFA:
38 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: