Projekt zapobiegania i ochrony przeciwpożarowej John Jay Homestead

Friends of John Jay Homestead będą chronić zabytkowy dom przed pożarem, dodając plan zarządzania bezpieczeństwem przeciwpożarowym, modernizacje instalacji elektrycznej i ochronę odgromową; i systemy przeciwpożarowe.
Nazwa programu:
Fundusz Ochrony Środowiska: dotacje na parki, konserwację i dziedzictwo
Identyfikator agencji:
Parki
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Przyjaciele John Jay Homestead, Inc.
Region:
Mid-Hudson
Kwota nagrody CFA:
$600,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$0

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: