Centrum Technologii Innowacji Medycznych

Centrum Innowacji i Technologii Medycznych wprowadzi na WNY trening chodu wspomaganego przez roboty, wykorzystując współczesną technologię wspomagającą, która zapewni optymalny trening, kondycję i wyniki zdrowotne. Centrum zmieni usługi rehabilitacyjne dla osób dotkniętych urazem rdzenia kręgowego, porażeniem mózgowym, chorobą Parkinsona, urazowym uszkodzeniem mózgu oraz innymi schorzeniami neurologicznymi, pediatrycznymi i ortopedycznymi.
Nazwa programu:
Fundusze na rozwój Empire State Development
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Daemen College
Region:
Zachodni Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
115 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony