Badanie dopływu i infiltracji kanalizacji w mieście New Paltz

Miasto New Paltz sporządzi raport inżynieryjny w celu zidentyfikowania źródeł napływu i infiltracji we wszystkich obszarach dzielnicy kanalizacyjnej miasta i zaleci działania mające na celu ich złagodzenie.
Nazwa programu:
Program dotacji dla planowania inżynierskiego
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Nowe Paltz
Region:
Mid-Hudson
Kwota nagrody CFA:
80 000 zł
Pieniądze wypłacono do tej pory:
40 000 zł

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: