Badanie dopływu i infiltracji kanalizacji w mieście Poughkeepsie

Miasto Poughkeepsie sporządzi raport inżynieryjny, który zidentyfikuje i udokumentuje problemy z systemem kanalizacji sanitarnej w całym mieście i przedstawi zalecenia dotyczące rozwiązania problemów.
Nazwa programu:
Program dotacji dla planowania inżynierskiego
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Poughkeepsie
Region:
Mid-Hudson
Kwota nagrody CFA:
$100,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$100,000

Stan projektu:
niebieski
Przewidywana data zakończenia: