Wioska Freeville Studium ulepszeń oczyszczalni ścieków i systemu zbierania

Wioska Freeville opracuje plan zarządzania przepływem, który oceni alternatywy mające na celu zmniejszenie napływu i infiltracji do kanalizacji sanitarnej.
Nazwa programu:
Program dotacji dla planowania inżynierskiego
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Wioska Freeville
Region:
Poziom południowy
Kwota nagrody CFA:
24 900 zł
Pieniądze wypłacono do tej pory:
12 450 USD

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: