Buffalo Sewer Authority Smith Street Redukcja przepełnienia kanalizacji zbiorczej

Buffalo Sewer Authority stworzy magazyn liniowy do przechowywania połączonych przelewów wody deszczowej i kanalizacji sanitarnej podczas burz. Umożliwi to uwalnianie przepływów w tempie, które oczyszczalnia ścieków może pomieścić i lepiej oczyszczać. Projekt ten poprawi jakość wody poprzez ograniczenie przelewów nieoczyszczonych ścieków do rzeki Buffalo.
Nazwa programu:
Program poprawy jakości wody (WQIP)
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Urząd kanalizacji Buffalo
Region:
Zachodni Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
2 947 886 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: