Dezynfekcja oczyszczalni ścieków wapiennych

Miasto Carrollton zainstaluje system dezynfekcji ultrafioletowej w oczyszczalni ścieków wapiennych. Projekt poprawi jakość oczyszczonych ścieków wpływających do strumienia Tunungwant.
Nazwa programu:
Program poprawy jakości wody (WQIP)
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Carrollton
Region:
Zachodni Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
191,830 USD
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: