Ekspansja siły roboczej

Traditional Arts of Upstate New York rozszerzy stanowisko marketingowe w niepełnym wymiarze godzin do pełnoetatowego dyrektora ds. komunikacji, aby rozszerzyć swoją zdolność do promowania obszernego harmonogramu programów i wystaw organizacji. (Finansowanie na rok 1 z 2)
Nazwa programu:
Council on the Arts – Inwestowanie w siłę roboczą (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Sztuka tradycyjna w północnej części stanu Nowy Jork
Region:
Północny kraj
Kwota nagrody CFA:
18 750
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony