Wybierz rozszerzenie producentów

Select Fabricators planuje zakup placu budowy i wybudowanie budynku, w którym będą mieściły się jego operacje produkcyjne. Obecnie wynajmujemy budynek o powierzchni 20 000 stóp kwadratowych i planujemy zbudować bardziej odpowiednią 25 000 powierzchni, aby umożliwić rozwój.
Nazwa programu:
Fundusze na rozwój Empire State Development
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Wybierz Producenci Inc
Region:
Palec Jezior
Kwota nagrody CFA:
$446,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$129,000

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: