Ekspansja siły roboczej

Asian American Arts Alliance zatrudni nowego menedżera ds. zaangażowania publicznego i komunikacji, który będzie opracowywał, wdrażał i zarządzał wszystkimi programami publicznymi i komunikacją zorientowaną na artystów i organizacje artystyczne. (Finansowanie na rok 1 z 2)
Nazwa programu:
Council on the Arts – Inwestowanie w siłę roboczą (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Asian American Arts Alliance
Region:
Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
35 950
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony