Projekt połączenia szlaku południowego nabrzeża i stabilizacji linii brzegowej

Miasto Peekskill przygotuje projekty szlaku nabrzeżnego i stabilizacji linii brzegowej wzdłuż rzeki Hudson i McGregory Brook w Riverfront Green Park. Projekt będzie wykorzystywał techniki bioinżynieryjne w celu ograniczenia erozji i przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu. Projekt wdroży lokalny program rewitalizacji nabrzeża miasta oraz plan generalny szlaku południowego nabrzeża poprzez ulepszenie parku Riverfront Green i opracowanie końcowego połączenia w systemie szlaków nabrzeża miasta.
Nazwa programu:
Lokalny Program Rewitalizacji Nabrzeża
Identyfikator agencji:
DOS
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Peekskill (C)
Region:
Mid-Hudson
Kwota nagrody CFA:
$85,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$77,600

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: