Projekt Cywilny Pisma

Projekt Civil Writes będzie promował turystykę, pobudzał rozwój ekonomiczny i siły roboczej oraz poprawiał jakość życia dzięki połączonej serii bardzo widocznych programów literackich, które celebrują głosy afroamerykańskich autorów i poetów.
Nazwa programu:
Council on the Arts – NY State Arts Impact Awards (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Centrum Literackie Just Buffalo
Region:
Zachodni Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
100 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony