Plan energetyczny gminy hrabstwa Otsego

Hrabstwo Otsego, przy wsparciu finansowym z CFA i Hrabstwa Otsego, przygotowuje Plan Energetyczny Wspólnoty w celu określenia wyzwań ekonomicznych związanych ze starzejącą się infrastrukturą energetyczną, zapewnienia rozwiązań i działań mających na celu sprostanie wyzwaniom oraz rozważenia alternatywnych źródeł odnawialnych, które są ekonomicznie wykonalne i technicznie możliwe do dostosowania do ich zidentyfikowaną potrzebę.
Nazwa programu:
ESD - Planowanie strategiczne i studia wykonalności
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Hrabstwo Otsego
Region:
Dolina Mohawków
Kwota nagrody CFA:
50 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Pomarańczowy