III faza renowacji MMRI

Masoński Instytut Medyczny wejdzie w trzecią fazę swojego wieloletniego projektu renowacji, dodając kolejne 5070 stóp kwadratowych powierzchni i najnowocześniejszy sprzęt naukowy. Ta trzecia faza renowacji dodaje do już zaangażowanej fazy I i II, łącznie 17 000 stóp kwadratowych renowacji.
Nazwa programu:
Fundusze na rozwój Empire State Development
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Masoński Instytut Badań Medycznych
Region:
Dolina Mohawków
Kwota nagrody CFA:
1 200 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: