Ekspansja siły roboczej

Społeczna Szkoła Muzyki i Sztuki zatrudni nowego kierownika ds. Marketingu i Outreach, aby tworzyć i wdrażać kompleksowe strategie w celu zwiększenia udziału w programie i wydarzeniach oraz dotarcia do szerszej publiczności w całym regionie Itaki i poza nim. (Finansowanie na rok 1 z 2)
Nazwa programu:
Council on the Arts – Inwestowanie w siłę roboczą (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Społeczna Szkoła Muzyki i Sztuki
Region:
Poziom południowy
Kwota nagrody CFA:
19 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony