Ekspansja siły roboczej

Media Alliance zatrudni koordynatora ds. programowania, aby połączyć różne inicjatywy, w tym The Sanctuary for Independent Media, NATURE Lab, WOOC 105,3 FM, Uptown Summer i inne. (Finansowanie na rok 1 z 2)
Nazwa programu:
Council on the Arts – Inwestowanie w siłę roboczą (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Media Alliance Inc.
Region:
Dzielnica Stołeczna
Kwota nagrody CFA:
38 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony