Ekspansja siły roboczej

Teachers & Writers Collaborative zatrudni łącznika ds. programów społecznościowych, aby zapewnić profesjonalne wsparcie w nauczaniu artystów, rozszerzać partnerstwa i tworzyć nowe możliwości nauczania dla pisarzy w całym stanie Nowy Jork. (Finansowanie na rok 1 z 2)
Nazwa programu:
Council on the Arts – Inwestowanie w siłę roboczą (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Współpraca nauczycieli i pisarzy
Region:
Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
40 000 zł
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony