Programy szkolenia i rozwoju siły roboczej

Ponowne wsparcie dla Brooklyn Youth Chorus, aby oferować płatne stypendia w niepełnym wymiarze godzin dla administracji artystycznej dwóm wschodzącym administratorom sztuki z niedostatecznie reprezentowanych społeczności. Program obejmie sześć miesięcy szkoleń w sześciu obszarach tematycznych oraz sześć miesięcy specjalizacji.
Nazwa programu:
Council on the Arts – Workforce Fellowship Program (Runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Brooklyn Youth Chorus Academy, Inc.
Region:
Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
$25.000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony