Wioska New Paltz Ograniczenie przepełnienia kanalizacji sanitarnej

Wioska New Paltz zbada i naprawi wadliwe kanały kanalizacyjne na własności prywatnej na obszarach wioski podejrzanych o największy wkład w infiltrację i napływ. Projekt poprawi jakość wody poprzez ograniczenie występowania przelewów kanalizacji sanitarnej.
Nazwa programu:
Program poprawy jakości wody (WQIP)
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Wioska Nowe Paltz
Region:
Mid-Hudson
Kwota nagrody CFA:
$267,320
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: