Kapitał obrotowy Narodowego Centrum Komedii

Narodowe Centrum Komedii jest gotowe do rozpoczęcia ogólnokrajowej kampanii marketingowej, aby pokazać swoją ofertę wyjątkowych i zapadających w pamięć przeżyć rozrywkowych i będzie służyć jako brama turystyczna do stanu Nowy Jork.
Nazwa programu:
Rynek Nowy Jork
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Narodowe Centrum Komedii, Inc.
Region:
Zachodni Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
240 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: