Ulepszenia oczyszczalni ścieków w mieście Oneida

Miasto Oneida zainwestuje około 43 305 000 USD w modernizację systemu oczyszczania w oczyszczalni ścieków Oneida. Projekt obejmuje budowę mleczarskiej siły napędowej i systemu wstępnego oczyszczania ścieków HP Hood, w tym nowego zbiornika EQ i zbiornika kontaktowego CAST. Istniejące zbiorniki wtórnego oczyszczania zostaną rozbudowane, a trzy nowe odstojniki zostaną zbudowane w celu zwiększenia wydajności. W ramach projektu powstanie również nowy obszar odbioru substancji organicznych o wysokiej wytrzymałości, zbiornik wyrównawczy i dwie komory fermentacyjne beztlenowe.
Nazwa programu:
Fundusze na rozwój Empire State Development
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
C Oneida
Region:
Centralny Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
2 000 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony