Ekspansja siły roboczej

King Manor rozszerzy stanowisko Kierownika Budowy z niepełnego do pełnego etatu, aby zaktualizować swoją infrastrukturę, aby lepiej powitać rozwijającą się społeczność oraz ulepszyć i rozszerzyć usługi dla odwiedzających, zasięg społeczności i wysiłki na rzecz ochrony zabytków. (Finansowanie na rok 1 z 2)
Nazwa programu:
Council on the Arts – Inwestowanie w siłę roboczą (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Stowarzyszenie King Manor na Long Island
Region:
Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
28 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony