Kaskady Greenpac Mill Efficiency Project

Jako stosunkowo nowa papiernia, Greenpac Mill LLC stale rozwija nowe gatunki papieru i pracuje nad usprawnieniem działalności. W ciągu najbliższych trzech lat zakończą szereg projektów kapitałowych oraz dostosowania operacji i konserwacji, aby oszczędzać energię i zmniejszać emisje dwutlenku węgla.
Nazwa programu:
Komercyjne i przemysłowe wyzwanie węglowe
Identyfikator agencji:
NYSERDA
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Kaskady Greenpac Mill
Region:
Zachodni Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
$2,650,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$1,855,000

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: