Odśwież projekt Canastota

Village of Canastota zaprojektuje ulepszenia mające na celu rewitalizację korytarza śródmiejskiego wzdłuż starego kanału Erie pomiędzy North Main Street i Diamond Street. Projekt przyczyni się do realizacji lokalnego programu rewitalizacji nabrzeża Starego Kanału Erie poprzez przygotowanie gruntu pod inwestycje w centrum miasta, mające na celu zwiększenie dostępu do publicznych nabrzeży, udogodnień dla żeglugi i rybołówstwa, możliwości poruszania się pieszo, rozwoju gospodarczego i turystyki.
Nazwa programu:
Lokalny Program Rewitalizacji Nabrzeża
Identyfikator agencji:
DOS
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Kanastota (V)
Region:
Centralny Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
60 000 zł
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$38,159

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: