Programowanie i marketing inicjatywy różnorodności

Adirondack Historical Association przeprowadzi badania nad postrzeganiem Afroamerykanów i Latynosów oraz zainteresowaniem wizytą w Adirondack Park i Adirondack Experience. Badania wniosą wkład w strategie marketingowe Adirondack Experience, rozwój programów, szkolenia pracowników w zakresie różnorodności oraz rewizję zasad i procedur rekrutacyjnych. Wyniki badań zostaną udostępnione organizacjom w całym regionie.
Nazwa programu:
Rynek Nowy Jork
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Adirondack Historical Association d/b/a The Adirondack Experience
Region:
Północny kraj
Kwota nagrody CFA:
$129,945
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: