Studium stabilizacji w hrabstwie Franklin Streambank

Franklin County Soil and Water Conservation District sporządzi raport z projektu technicznego, aby zająć się erozją pobocza w zlewni rzeki St. Lawrence i zidentyfikować obszary najbardziej wymagające naprawy. Celem projektu będzie poprawa jakości wody i ochrona infrastruktury.
Nazwa programu:
Program grantów pozarolniczych Nonpoint na planowanie źródeł
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Okręg ochrony gleby i wody w hrabstwie Franklin
Region:
Północny kraj
Kwota nagrody CFA:
$16,698
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$0

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: