Badanie wymiany przepustów drogowych w mieście Willsboro Reber

Miasto Willsboro sporządzi raport z projektu technicznego dla wymiany niewymiarowego przepustu w miejscu, gdzie Reber Road przecina Cold Brook. Celem projektu będzie likwidacja bariery dla organizmów wodnych, łagodzenie powodzi oraz zapobieganie przedostawaniu się osadów do wód.
Nazwa programu:
Program grantów pozarolniczych Nonpoint na planowanie źródeł
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Willsboro
Region:
Północny kraj
Kwota nagrody CFA:
$26,800
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$0

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: