Plan działania dotyczący zielonego nowego ładu

Miasto Ithaca opracuje mapę drogową do osiągnięcia celów redukcji emisji dwutlenku węgla, jak określono w Zielonym Nowym Ładu, poprzez ukończenie operacji rządowych w zakresie inwentaryzacji gazów cieplarnianych i floty oraz ogólnospołecznej inwentaryzacji gazów cieplarnianych. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowania planu działania na rzecz Zielonego Nowego Ładu.
Nazwa programu:
Dotacje na inteligentne społeczności klimatyczne 2019
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Itaka
Region:
Poziom południowy
Kwota nagrody CFA:
100 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
ZIELONY
Przewidywana data zakończenia: