Projekt IBM Carbon Challenge

IBM podejmie szereg działań związanych z energią w swoich biurach Armonk i Poughkeepsie, w tym modernizację systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji oraz oświetlenia, instalację fotowoltaiczną na dachu oraz nową instalację urządzeń grzewczych o wysokiej wydajności.
Nazwa programu:
Komercyjne i przemysłowe wyzwanie węglowe
Identyfikator agencji:
NYSERDA
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
IBM
Region:
Mid-Hudson
Kwota nagrody CFA:
$1,000,500
Pieniądze wypłacono do tej pory:
402 497 USD

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: