Ekspansja siły roboczej

Ponowne wsparcie dla Koordynatora Rozwoju Funduszu, który zbuduje kulturę filantropijną wokół wyjątkowej misji organizacji i zwiększy jej zdolność ekonomiczną do lepszej obsługi regionu Zachodniego Nowego Jorku.
Nazwa programu:
Council on the Arts – Inwestowanie w siłę roboczą (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Buffalo Media Resources Inc.
Region:
Zachodni Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
12 500 USD
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony