Ekspansja siły roboczej

Southold Historical Society zatrudni pracownika ds. marketingu, promocji i turystyki w niepełnym wymiarze godzin, aby opracować wycieczki i programy skierowane do turystów spoza stanu (międzynarodowych, poza stanowych), a także poprawić marketing i zwiększyć widoczność Southold wśród lokalnych mieszkańców i turystów. (Finansowanie na rok 1 z 2)
Nazwa programu:
Council on the Arts – Inwestowanie w siłę roboczą (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Południowe Towarzystwo Historyczne
Region:
Długa wyspa
Kwota nagrody CFA:
18 750
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony