Poprawa dostępu do kanału Erie w rezerwacie promu Vischer

Projekt mostu dla pieszych w suchym doku w Clute poszerzy publiczny dostęp dla mieszkańców i turystów do nowo odrestaurowanego szlaku łączącego kanał Erie Canal Community Trail i połączy północną i południową stronę kanału, zachowując jednocześnie pozostałości oryginalnych kamiennych przyczółków mostu. Szlak Erie Canal Community Connector Trail to szlak regionalny, który łączy miasta Clifton Park z Halfmoon pod autostradą międzystanową-87 w obrębie rezerwatu przyrody i zabytków Vischer Ferry. Most zapewni dostęp zarówno dla pieszych, jak i pojazdów ratowniczych przechodzących przez pryzmat kanału Erie do historycznej ścieżki holowniczej kanału Erie z 1825 roku.
Nazwa programu:
Program grantowy NYS Canalway
Identyfikator agencji:
Kanały
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Clifton Park
Region:
Dzielnica Stołeczna
Kwota nagrody CFA:
150 000$
Pieniądze wypłacono do tej pory:
150 000$

Stan projektu:
niebieski
Przewidywana data zakończenia: