Poprawa Canandaigua YMCA

Miasto Canandaigua ubiega się o dotację na planowanie strategiczne EKBiO, aby pomóc organizacji YMCA dla rodziny Greater Canandaigua w przygotowaniu studium wykonalności w celu modernizacji istniejącego zabytkowego budynku i ocenie możliwości ewentualnej rozbudowy. Dla każdego komponentu zostaną opracowane szacunki kosztów i specyfikacje. Projekt przynosi korzyści zakotwiczeniu społeczności w mieście Canandaigua. YMCA jest jednym z największych pracodawców w mieście i hrabstwie, świadczy usługi wszystkim bez względu na pochodzenie i dochody oraz jest największą placówką opieki nad dziećmi w regionie. Oczekiwane rezultaty/korzyści projektu obejmują: Projekt określi koszty i wykonalność, aby YMCA mogło ubiegać się o dotacje kapitałowe na realizację projektu. Ulepszenia i potencjalna rozbudowa pomogą wzmocnić długoterminową stabilność YMCA. Historyczny budynek zostanie zmodernizowany i zachowany. Projekt opiera się i uzupełnia wysiłki rewitalizacji śródmieścia. Co najważniejsze, projekt będzie pierwszym krokiem do zapewnienia, że ta kluczowa kotwica społeczności rośnie w mieście Canandaigua
Nazwa programu:
ESD - Planowanie strategiczne i studia wykonalności
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Canandaigua
Region:
Palec Jezior
Kwota nagrody CFA:
$20 000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Czarny