Kapitał obrotowy Ontario Manchester Rail Faza II

MANCHESTER RAIL YARD MASTER PLAN PRZEBUDOWY TERENU Faza 2 - Wieś Manchester ANALIZA WYKONALNOŚCI PALIWOWEGO I BUDYNKU PALIWOWEGO Przeprowadzić analizę stanu budynku w celu określenia wykonalności i opcji ponownego wykorzystania
Nazwa programu:
ESD - Planowanie strategiczne i studia wykonalności
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Hrabstwo Ontario
Region:
Palec Jezior
Kwota nagrody CFA:
15 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
15 000 $

Stan projektu:
Niebieski
Przewidywana data zakończenia: