Ekspansja siły roboczej

Ponowne wsparcie dla Artysty Uczącego Tańca w celu rozszerzenia i wzmocnienia programu tańca dla młodzieży i dorosłych, zwiększenia dostępu do zajęć tanecznych dla społeczności o ograniczonych środkach oraz zapewnienia dodatkowych programów o sztuce afrykańskiej/diaspory na Środkowym Brooklynie.
Nazwa programu:
Council on the Arts – Inwestowanie w siłę roboczą (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Cumbe Centrum Tańca Afrykańskiego i Diaspory
Region:
Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
32 500 USD
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony