Projekt rozbudowy wyposażenia Feldmeier nad rzeką

Feldmeier Equipment, Inc. rozszerzy swoją istniejącą lokalizację w Riverside, dodając 89 250 stóp kwadratowych powierzchni produkcyjnej, w tym 5 250 stóp kwadratowych powierzchni wysokiego składowania. Projekt obejmuje również zakup zautomatyzowanego sprzętu.
Nazwa programu:
Fundusze na rozwój Empire State Development
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Feldmeier Equipment, Inc.
Region:
Dolina Mohawków
Kwota nagrody CFA:
$2,500,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$0

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: