Studium wykonalności oczyszczania ścieków w mieście Shelter Island

Miasto Shelter Island ukończy raport z badań inżynieryjnych, aby ocenić wykonalność scentralizowanego systemu zbierania i oczyszczania ścieków obsługującego obiekty komunalne, z których wiele jest obecnie obsługiwanych przez szamba. Celem projektu będzie redukcja azotanów dostających się do jedynego źródła zaopatrzenia w wodę pitną warstwy wodonośnej.
Nazwa programu:
Program grantów pozarolniczych Nonpoint na planowanie źródeł
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Miasto Shelter Island
Region:
Długa wyspa
Kwota nagrody CFA:
$30,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$0

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: