Programy szkolenia i rozwoju siły roboczej

Odnowione wsparcie dla programu Generation Next — wszechstronnego programu szkoleniowego Festiwalu Szekspirowskiego w Dolinie Hudson dla młodych aktorów, projektantów, techników i menedżerów. Uczestnicy otrzymują mieszkanie i stypendium edukacyjne, zmniejszając bariery dostępu.
Nazwa programu:
Council on the Arts – Workforce Fellowship Program (Runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Hudson Valley Festiwal Szekspirowski Inc.
Region:
Mid-Hudson
Kwota nagrody CFA:
37 500 USD
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony