Rehabilitacja dziedzictwa kulturowego MVC i energia zerowa netto

Mohawk Valley Collective, Inc. pomoże w renowacji Unity Hall, projektu kotwicy zlokalizowanego w centrum Village of Fort Plain.
Nazwa programu:
HCR - New York Main Street (NYMS)
Identyfikator agencji:
HCR
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Mohawk Valley Collective, Inc.
Region:
Dolina Mohawków
Kwota nagrody CFA:
500 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Żółty
Przewidywana data zakończenia: