Badanie dopływu i infiltracji kanalizacji w okręgu Chautauqua Orchard Terrace

Hrabstwo Chautauqua sporządzi raport inżynieryjny, który oceni system kanalizacji sanitarnej Orchard Terrace w okręgu kanalizacyjnym North Chautauqua Lake, zidentyfikuje obszary napływu i infiltracji oraz zaleci ulepszenia.
Nazwa programu:
Program dotacji dla planowania inżynierskiego
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Okręg Chautauqua
Region:
Zachodni Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
30 000 zł
Pieniądze wypłacono do tej pory:
30 000 zł

Stan projektu:
niebieski
Przewidywana data zakończenia: