Ekspansja siły roboczej

Odnowione wsparcie na stanowisko dyrektora marketingu w pełnym wymiarze godzin poparte rocznym finansowaniem w Rundzie 8. Stanowisko to daje młodej profesjonalistce możliwość kontynuowania pracy w wybranej przez siebie dziedzinie bez opuszczania terenu.
Nazwa programu:
Council on the Arts – Inwestowanie w siłę roboczą (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Jezioro Placid Sinfonietta
Region:
Północny kraj
Kwota nagrody CFA:
12 500 USD
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony