Plan planowania strategicznego dla okręgu Syracuse-Onondaga

Agencja Planowania Hrabstwa Syracuse-Onondaga zainwestuje około 200 000 USD w opracowanie kompleksowego planu dla całego hrabstwa, który ma kierować wzrostem gospodarczym i inwestycjami w hrabstwie Onondaga. Plan określi sposoby wzmocnienia ośrodków miejskich i korytarzy poprzez kreatywne i nowoczesne tworzenie miejsc, ochronę i konserwację obszarów wiejskich i terenów zielonych oraz zaplanuje poprawę jakości życia w każdej społeczności. Rezultatem projektu będzie plan obejmujący wszystkie gminy i interesariuszy, mający szerokie wsparcie społeczności, będzie dostarczał informacji i pomocny dla realizatorów oraz jasno i zwięźle ukierunkowuje podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach w kierunku społeczności wysokiej jakości, wzrostu gospodarczego i mądrych inwestycji na rzecz przyszłość hrabstwa.
Nazwa programu:
ESD - Planowanie strategiczne i studia wykonalności
Identyfikator agencji:
ESD
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Syrakuzy Agencja Planowania Hrabstwa Onondaga
Region:
Centralny Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
100 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony