Cayuga County Filmore Road Streambank Stabilizacja

Okręg ochrony gleby i wody w hrabstwie Cayuga oświetli i ustabilizuje odcinek korytarza strumienia wzdłuż Filmore Road w mieście Summerhill. Program poprawi jakość wody poprzez zmniejszenie erozji i spływów zawierających osady i składniki odżywcze. Zwiększy również odporność na powodzie poprzez utworzenie nowej równiny zalewowej.
Nazwa programu:
Program poprawy jakości wody (WQIP)
Identyfikator agencji:
DEC
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Okręg ochrony gleby i wody w okręgu Cayuga
Region:
Centralny Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
$500,000
Pieniądze wypłacono do tej pory:
$0

Stan projektu:
Zielony
Przewidywana data zakończenia: