Ekspansja siły roboczej

Pregones/Puerto Rican Traveling Theater poszukuje wsparcia w celu rozszerzenia i przejścia ze stanowiska Associate Production Managera w niepełnym wymiarze godzin do nowego pełnoetatowego stanowiska Production Managera. Uaktualnienie zwiększa zdolności organizacyjne i jest częścią proaktywnej strategii wewnętrznej w zakresie sztafety pokoleniowej i sukcesji przywództwa. (Finansowanie na rok 1 z 2)
Nazwa programu:
Council on the Arts – Inwestowanie w siłę roboczą (runda 9)
Identyfikator agencji:
Sztuka
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Pregones Puerto Rican Traveling Theater, Inc.
Region:
Nowy Jork
Kwota nagrody CFA:
50 000 $
Pieniądze wypłacono do tej pory:
0 zł

Stan projektu:
Zielony